TOP Trustpilot

Yleiset sopimusehdot

1) Voimassaolo
1.1 Nämä FILATI eCommerce GmbH:n (jäljempänä ”myyjä”) yleiset sopimusehdot koskevat kaikkia tavarantoimitussopimuksia, jotka kuluttaja tai yritys (jäljempänä ”asiakas”) solmii myyjän kanssa myyjän verkkokaupassa esilläolevista tuotteista. Täten asiakkaan omien ehtojen sisällyttäminen on kielletty, ellei toisin ole sovittu.

1.2 Nämä samat yleiset sopimusehdot koskevat myös lahjakorttien toimituksia, mikäli muuta ei ole säännelty.

1.3 Nämä samat yleiset sopimusehdot koskevat myös digitaalisten sisältöjen tuottamista, mikäli muuta ei ole säännelty. Digitaaliset sisällöt ovat näiden yleisten sopimusehtojen mukaan tietoja, jotka on luotu ja tuotu saataville digitaalisessa muodossa.

1.4 Kuluttajalla tarkoitetaan näissä yleisissä sopimusehdoissa luonnollista henkilöä, joka tekee oikeustoimen tarkoituksiin, jotka eivät kuulu pääasiallisesti kaupalliseen toimintaan tai itsenäiseen ammatinharjoitukseen.

1.5 Yrittäjällä tarkoitetaan näissä yleisissä sopimusehdoissa luonnollista tai juridista henkilöä tai henkilöyritystä, joka tekee oikeustoimia harjoittaessaan kaupallista toimintaansa tai jotka kuuluvat hänen itsenäiseen ammatinharjoitukseensa.

2) Sopimuksen tekeminen
2.1 Myyjän verkkokaupassaan esittämät tuoteselosteet eivät edusta myyjän sitovia tarjouksia, vaan ne palvelevat asiakkaan sitovan tarjouksen tekemistä.

2.2 Asiakas voi jättää tarjouksen myyjän verkkokauppaan integroidulla verkkotilauslomakkeella. Asetettuaan valitsemansa tuotteet virtuaaliseen ostoskoriin ja käytyään läpi sähköisen tilausprosessin, asiakas jättää ostoskortissa olevista tuotteista laillisesti sitovan sopimustarjouksen klikkaamalla tilausprosessin päättävää painiketta.

2.3 Myyjä voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän sisällä,

 • lähettämällä asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen tekstimuodossa (faksi tai sähköposti), jolloin tilausvahvistuksen vastaanottaminen asiakkaalta on ratkaisevaa
 • toimittamalla tilatut tuotteet asiakkaalle, jolloin ratkaisevaa on tavaran vastaanottaminen asiakkaan toimesta, tai
 • pyytämällä asiakasta maksamaan tilauksensa.

Jos edellä mainituista vaihtoehdoista toteutuu useampi, katsotaan sopimuksentekohetkeksi se ajankohta, jolloin jokin edellä mainituista vaihtoehdoista on toteutunut ensimmäisenä. Tarjouksen hyväksymisaika alkaa asiakkaan tarjouksen lähettämistä seuraavana päivänä ja päättyy tarjouksen lähettämisestä seuraavan viidennen päivän lopussa. Jos myyjä ei hyväksy asiakkaan tarjousta edellä mainitun ajan kuluessa, katsotaan tämä tarjouksen hylkäämiseksi sillä seurauksella, ettei asiakas ole enää sitoutunut tahdonilmaisuunsa.

2.4 Valitsemalla yhden PayPal:n tarjoaman maksutavan tapahtuu maksunkäsittely maksupalveluntarjoaja PayPal:n (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä: „PayPal“) kautta, ja tällöin voimassa ovat PayPal:n käyttäjäehdot, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=fi_FI tai – mikäli asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä – seuraavassa osoitteessa: https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/guest-tnc. Mikäli asiakas maksaa PayPal:n tarjoamalla maksutavalla, joka on valittavissa verkkotilausprosessissa, myyjä ilmoittaa hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen jo silloin, kun asiakas klikkaa painiketta tilausprosessin päättämiseksi.

2.5 Kun tarjous jätetään myyjän verkkotilauslomakkeen kautta, tallentaa myyjä sopimuksen tekstin sopimuksen teon jälkeen ja lähettää sen asiakkaalle tekstimuodossa (esim. sähköposti, faksi tai kirje) sen jälkeen, kun hänen tilauksensa on lähetetty. Tämän jälkeen myyjä ei tarjoa enää pääsyä sopimustekstiin. Mikäli asiakas on luonut käyttäjätunnuksen myyjän verkkokauppaan ennen tilauksensa lähettämistä, tilaustiedot arkistoidaan myyjän verkkosivulle ja asiakkaalla on niihin pääsy maksutta salasanasuojatun käyttäjätilinsä kautta kirjautumistietonsa antamalla.

2.6 Ennen sitovan tilauksen tekemistä myyjän verkkotilauslomakkeen kautta, asiakas voi tarkastaa mahdolliset syöttövirheet lukemalla huolellisesti näytöllä näkyvät tilaustiedot. Tehokas tekninen keino syöttövirheiden tunnistamiseksi on selaimen suurennustoiminto, jonka avulla näytöllä olevan esityksen saa suurennettua. Asiakas voi korjata syötteitään osana sähköistä tilausprosessia käyttämällä näppäimistön ja hiiren tavanomaisia toimintoja, kunnes hän klikkaa tilausprosessin päättävää painiketta.

2.7 Sopimuksen voi tehdä joko saksan tai englannin kielellä.

2.8 Tilauksenkäsittely ja yhteydenotot tapahtuvat yleensä sähköpostin ja automaattisen tilauksenkäsittelyn kautta. Asiakkaan tulee varmistaa, että hänen tilauksensa käsittelyä varten antamansa sähköpostiosoite on oikea, jotta myyjän lähettämät sähköpostit voidaan vastaanottaa tähän sähköpostiosoitteeseen. Erityisesti roskapostisuodattimia käytettäessä on asiakkaan varmistettava, että kaikki myyjän tai myyjän tilauksenkäsittelyyn valtuuttamien kolmansien osapuolien lähettämät sähköpostit voidaan toimittaa perille.

3) Peruuttamisoikeus
3.1 Kuluttajilla on yleensä peruuttamisoikeus.

Lataa Peruuttamislomake: Peruuttamislomake

PERUUTTAMISOIKEUDET ALKU

Peruuttamisoikeus
Sinulla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän sisällä antamatta peruuttamiselle mitään erityistä syytä.

Peruuttamisoikeus on voimassa 14 päivää siitä päivästä alkaen, kun sinä tai sinun nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole ostaja, on saanut haltuunsa tuotteet.

Käyttääksesi peruuttamisoikeuttasi, sinun tulee lähettää meille

FILATI eCommerce GmbH
Dreisesselstr. 43
94110 Wegscheid
Saksa
office@filati.fi
Tel.: +49 8592 40 80 988
tai FILATI eCommerce GmbH
Walchshoferweg 26
4121 Altenfelden
Itävalta
office@filati.fi
Tel.: +43 7282 217 77

yksiselitteinen ilmoitus (esim. postitse lähetetyllä kirjeellä, faxilla tai sähköpostilla) päätöksestäsi perua tämä sopimus. Voit käyttää tähän tarkoitukseen liitteessä olevaa malli-peruuttamislomaketta, joka sinun tulee täyttää itse.

Peruuttamisoikeutesi käyttämiseksi riittää, että ilmoitat meille peruutuksestasi peruuttamisajan sisällä.

Peruuttamisen seuraukset
Kun peruutat tämän sopimuksen, maksamme sinulle takaisin kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan lukien toimituskulut (poikkeuksena valitsemastasi muusta, kuin meidän tarjoamastamme edullisimmasta toimitustavasta aiheutuvat lisäkulut), viivyttelemättä ja viimeistään 14 päivän sisällä siitä hetkestä, kun olemme saaneet ilmoituksesi sopimuksen peruuttamisesta. Tähän takaisinmaksuun käytämme samaa maksutapaa, kuin jolla olet alkuperäisen maksun suorittanut, ellei kanssasi ole muusta sovittu. Tästä takaisinmaksusta ei missään tapauksessa koidu sinulle kuluja tai maksuja. Voimme kieltäytyä takaisinmaksusta siihen asti, kunnes olemme saaneet tuotteet takaisin tai kunnes olet toimittanut todisteen tuotteiden takaisinlähetyksestäsi, riippuen siitä kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.

Sinun tulee lähettää tai tuoda tuotteet meille takaisin viivyttelemättä, mutta kuitenkin viimeistään 14 päivän sisällä siitä päivästä, kun olet ilmoittanut meille sopimuksen peruuttamisesta. Määräaikaa on noudatettu silloin, kun lähetät tuotteet ennen neljäntoista päivän määräajan kulumista. Sinun tulee maksaa tuotteiden lähettämisestä koituvat kulut.

Sinun tulee maksaa tuotteiden arvonalenemisesta vain silloin, kun tämä arvonaleneminen johtuu tuotteiden käsittelystä, joka ei ole välttämätöntä tuotteiden luonteen, ominaisuuksien tai toimivuuden tarkistamiseksi.

PERUUTTAMISOIKEUDET LOPPU

4) Hinnat ja maksuehdot
4.1 Mikäli myyjän tuotekuvauksesta ei muuta käy ilmi, on annetuissa hinnoissa kyse kokonaishinnasta, joka sisältää lakisääteisen arvonlisäveron. Mahdollisista ylimääräisistä toimitus- ja lähetyskuluista on erikseen kerrottu kunkin tuotteen kuvauksessa.

4.2 Toimituksissa Euroopan Unionin ulkopuolisiin maihin voi syntyä lisäkustannuksia, joista myyjä ei ole vastuussa ja jotka asiakkaan tulee maksaa. Näitä ovat esimerkiksi luottolaitosten rahansiirtokustannukset (esim. siirtomaksut, valuuttakurssimaksut) tai tuontitullit tai -verot (esim. tullimaksut). Tällaisia kuluja voi syntyä myös rahansiirroista silloin, kun toimitus ei tapahdu Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, mutta asiakas suorittaa maksun Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta.

4.3 Maksuvaihtoehto/-vaihtoehdot ilmoitetaan asiakkaalle myyjän verkkokaupassa.

4.4 Mikäli on sovittu ennakkomaksusta tilisiirrolla, on maksu suoritettava välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen, elleivät osapuolet ole sopineet myöhemmästä eräpäivästä.

4.5 Valittaessa maksutavaksi ”SOFORT”, maksun käsittelee maksupalveluntarjoaja SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (jäljempänä ”SOFORT”). Voidakseen maksaa laskun summan ”SOFORTin” kautta, tulee asiakkaalla olla verkkopankkitili, joka on aktivoitu ”SOFORT”-maksuja varten, hänen tulee tunnistautua maksuprosessin aikana sekä vahvistaa maksutapahtuma ”SOFORTille”. ”SOFORT” suorittaa maksutapahtuman ja veloittaa asiakkaan pankkitiliä välittömästi tämän jälkeen. Asiakas voi hakea lisätietoa ”SOFORT”-maksutavasta internetistä osoitteesta: https://www.klarna.com/sofort/.

4.6 Valittaessa maksutavaksi ”PayPal-suoraveloitus”, perii PayPal laskun summan asiakkaan pankkitililtä SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen antamisen jälkeen, ei kuitenkaan ennen ennakkotietojen määräajan umpeutumista. Ennakkotieto (Pre-Notification) on mikä tahansa asiakkaalle osoitettu ilmoitus (esim. lasku, vakuutus, sopimus), joka ilmoittaa veloituksesta SEPA-suoraveloituksella. Jos suoraveloitusta ei lunasteta asiakkaan tilin varojen riittämättömyyden tai virheellisten pankkitietojen antamisen vuoksi tai jos asiakas peruu veloituksen ilman, että hänellä olisi siihen oikeutta, on asiakkaan maksettava tästä aiheutuneet kulut kyseiselle luottolaitokselle, kun asiakas on vastuussa tapahtuneesta.

4.7 Valittaessa maksutavaksi luottokortin, erääntyy laskun summa heti sopimuksen solmimisen yhteydessä. Luottokortti-maksutapa on toteutettu yhteistyössä Computop GmbH:n (Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg) kanssa, ja palveluntarjoaja siirtää maksuvaatimuksensa kyseiselle yhtiölle, Computop GmbH perii laskun summan asiakkaan määrittelemältä luottokorttitililtä. Toimeksiannon yhteydessä Computop GmbH:lle voidaan suorittaa maksuja vain velan maksamista varten. Luottokorttia veloitetaan heti, kun asiakkaan tilaus on lähetetty verkkokaupassa. Vaikka maksutavaksi onkin valittu Computop GmbH:n kautta suoritettava luottokorttimaksu, on palveluntarjoaja edelleen vastuussa asiakkaiden yleisistä tiedusteluista liittyen esim. tuotteisiin, toimitusaikoihin, lähettämiseen, palautuksiin, reklamaatioihin, peruutus- ja palautusilmoituksiin sekä hyvityslaskuihin.

5) Toimitus- ja lähetysehdot
5.1 Mikäli myyjä tarjoutuu lähettämään tavaran, tapahtuu toimitus myyjän ilmoittamalla toimitusalueella asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, ellei toisin ole sovittu. Kaupan käsittelyssä on myyjän tilaustapahtumassa ilmoitettu toimitusosoite ratkaiseva.

5.2 Jos tavaran toimitus epäonnistuu asiakkaan vastuulla olevista syistä, vastaa asiakas myyjälle aiheutuneista kohtuullisista kuluista. Tämä ei koske toimituskuluja silloin, kun asiakas tosiasiallisesti käyttää peruuttamisoikeuttaan. Asiakkaan käyttäessä peruuttamisoikeuttaan sovelletaan palautuskuluihin niitä sääntöjä, jotka myyjän peruuttamisohjeessa on annettu.

5.3 Mikäli asiakas toimii yrittäjänä, siirtyy riski myydyn tavaran vahingossa tapahtuvasta katoamisesta tai vahingossa tapahtuvasta huononemisesta asiakkaalle heti, kun myyjä on luovuttanut tavaran huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulle kuljettamaan määrätylle henkilölle tai laitokselle. Mikäli asiakkaana on kuluttaja, siirtyy riski myydyn tavaran vahingossa katoamisesta tai vahingossa tapahtuvasta huononemisesta asiakkaalle vasta silloin, kun tavara on luovutettu asiakkaalle tai asiakkaan valtuuttamalle henkilölle. Tästä huolimatta riski myydyn tavaran vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta huononemisesta siirtyy myös kuluttaja-asiakkaiden tapauksessa asiakkaalle heti, kun myyjä on luovuttanut tavaran huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulle lähettämiseen valtuutetulle henkilölle tai laitokselle silloin, kun asiakas on tilannut huolitsijan, rahdinkuljettajan tai muun kuljetukseen valtuutetun henkilön tai laitoksen toimittamaan tavaran eikä myyjä ole aiemmin asiakkaalle nimennyt tätä henkilöä tai laitosta.

5.4 Myyjä pidättää itsellään oikeuden peruuttaa sopimus tuotteiden virheellisen toimituksen yhteydessä. Tämä pätee vain siinä tapauksessa, että myyjä ei ole itse vastuussa tuotteen toimittamatta jättämisestä ja kun myyjä on osaltaan toiminut huolellisesti suhteessa tavarantoimittajaan. Myyjä tekee kaikkensa hankkiakseen tuotteet. Mikäli tuotteita ei ole saatavilla tai ne ovat vain osittain saataville, ilmoitetaan tästä välittömästi asiakkaalle ja tuotteista maksettu vastike palautetaan asiakkaalle viivyttelemättä.

5.5 Tuotteiden itsenouto ei ole logistisista syistä mahdollista.

5.6 Lahjakortit toimitetaan asiakkaille seuraavasti:

 • verkossa ladattavaksi
 • sähköpostitse

5.7 Digitaaliset sisällöt toimitetaan asiakkaille seuraavasti:

 • verkossa ladattavaksi
 • sähköpostitse

6) Käyttöoikeuksien myöntäminen digitaaliselle sisällölle
6.1 Mikäli myyjän verkkokaupassa olevasta sisältökuvauksesta ei muuta käy ilmi, myöntää myyjä asiakkaalle ei-yksinomaisen, tilallisesti ja ajallisesti rajoittamattoman oikeuden käyttää sisältöä yksinomaan yksityisiin tarkoituksiin.

6.2 Sisällön luovuttaminen tai kopioiden tekeminen kolmansille osapuolille näiden yleisten sopimusehtojen ulkopuolella ei ole sallittua, ellei myyjä ole suostunut sopimuslisenssin siirtämiseen kolmannelle osapuolelle.

6.3 Siltä osin kuin sopimus koskee digitaalisen sisällön kertaluonteista toimittamista, astuu oikeuksien myöntäminen voimaan vasta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut velkaa olevansa kauppahinnan kokonaisuudessaan. Myyjä voi sallia sopimuksenmukaisen sisällön käyttämisen jo ennen tätä ajankohtaa. Oikeuksien siirtyminen ei kuitenkaan tapahdu tällaisen etuaikaisen sallimisen tapauksessa.

7) Omistusoikeuden säilyttäminen
Myyjällä on toimitetun tavaran omistusoikeus siihen saakka, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.

8) Virhevastuu (takuu)
8.1 Mikäli seuraavista määräyksistä ei muuta ilmene, on lakisääteinen virhevastuu voimassa. Tästä poikkeuksena ovat tavarantoimitussopimukset seuraavissa tapauksissa:

8.2 Asiakkaan toimiessa yrittäjänä:

 • voi myyjä valita lisäsuorituksen tyypin;
 • on uusien tuotteiden osalta virheiden vanhentumisaika yksi vuosi tavarantoimituksesta;
 • käytettyjen tavaroiden osalta virheistä johtuvat oikeudet ja vaateet on poissuljettu
 • virheiden vanhentumisaika ei ala uudelleen, jos korvaava tuote toimitetaan virhevastuun puitteissa.

8.3 Edellä mainitut vastuunrajoitukset ja lyhennetyt määräajat eivät ole voimassa

 • asiakkaan vahingonkorvaus- ja kulukorvausvaatimuksiin
 • siinä tapauksessa, että myyjä on vilpillisesti salannut virheen,
 • tuotteille, joita on käytetty tavanomaiseen tarkoitukseensa, ja mistä virhe on aiheutunut
 • myyjän olemassa olevaan velvollisuuteen toimittaa päivityksiä digitaalisille tuotteille, kun kyse on digitaalisia elementtejä sisältävien tuotteiden toimitussopimuksista.

8.4 Tämän lisäksi yrittäjiä koskee se, että mahdollisesti olemassa olevan lakisääteisen takautumisoikeuden vanhenemisajat pysyvät muuttumattomina.

8.5 Asiakkaan toimiessa Saksan kauppalain (§1, HGB) tarkoittamana kauppiaana, koskee häntä myös kyseisen lain § 377 mukainen tarkastus- ja ilmoitusvelvollisuus. Jos asiakas ei täytä tässä laissa säädettyjä ilmoitusvaatimuksia, katsotaan tavara hyväksytyksi.

8.6 Asiakkaan toimiessa kuluttajana, pyydetään häntä reklamoimaan selvistä kuljetusvaurioista suoraan tavarantoimittajalle, ja ilmoittamaan tästä reklamaatiosta myyjälle. Jos asiakas ei noudata näitä ohjeita, ei sillä ole vaikutusta hänen lakisääteisiin tai sopimukseen perustuviin virhekorvauksiin.

9) Etukoodien lunastaminen
9.1 Myyjän osana mainoskampanjoita veloituksetta myöntämät etukoodit tai lahjakortit, joilla on tietty voimassaoloaika ja joita asiakkaat eivät voi ostaa, voidaan lunastaa vain myyjän verkkokaupassa ja vain tietyn ajan sisällä.

9.2 Etukoodeja voivat lunastaa vain kuluttaja-asiakkaat.

9.3 Tietyt tuotteet voivat olla poissuljettuja kuponkikampanjasta, mikäli etukoodin tuotekuvauksesta käy tällainen rajoitus ilmi.

9.4 Etukoodeja voidaan lunastaa vain ennen tilausprosessin päättämistä. Etukoodeja ei voida huomioida enää jälkikäteen.

9.5 On mahdollista lunastaa vain yksi etukoodi per tilaus.

9.6 Tilauksen summan tulee olla vähintään yhtä suuri kuin etukoodin arvo. Myyjä ei hyvitä jäljelle jäävää etukoodin arvoa.

9.7 Mikäli etukoodin arvo ei riitä kattamaan tilauksen loppusummaa, voidaan erotuksen maksamiseksi valita jokin muu myyjän tarjoama maksutapa.

9.8 Etukoodin arvoa ei makseta käteisellä eikä siitä makseta korkoa.

9.9 Etukoodin arvoa ei hyvitetä, jos asiakas palauttaa etukoodilla maksamansa tuotteet kokonaan tai osittain lakisääteisen peruuttamisoikeutensa puitteissa.

9.10 Etukoodi on tarkoitettu vain siinä mainitun henkilön käyttöön. Etukoodin siirtäminen kolmansille osapuolille on kielletty. Myyjällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, tarkastaa jokaisen etukoodinhaltijan oikeus aineelliseen etuuteen.


10) Lahjakorttien lunastaminen
10.1 Lahjakortit, joita voidaan ostaa myyjän verkkokaupasta (jäljempänä ”lahjakortit”), voidaan lunastaa vain myyjän verkkokaupassa, jollei lahjakortissa muuta mainita.

10.2 Lahjakortit ja niiden jäännösarvot voidaan lunastaa lahjakortin ostovuotta seuraavan kolmannen vuoden loppuun mennessä. Lahjakortilla oleva jäännösarvo hyvitetään asiakkaalle eräpäivään mennessä.

10.3 Lahjakortit voidaan lunastaa vain ennen tilausprosessin päättämistä. Lahjakortteja ei voida huomioida enää jälkikäteen.

10.4 On mahdollista lunastaa vain yksi lahjakortti per tilaus.

10.5 Lahjakortteja voidaan käyttää vain tuoteostoihin, ei uusien lahjakorttien ostamiseen.

10.6 Mikäli lahjakortin arvo ei riitä kattamaan tilauksen loppusummaa, voidaan erotuksen maksamiseksi valita jokin muu myyjän tarjoama maksutapa.

10.7 Lahjakortin arvoa ei makseta käteisellä eikä siitä makseta korkoa.

10.8 Lahjakortti on siirrettävissä. Myyjä voi vähentää maksettavaa kauppasummaa siltä henkilöltä, joka lunastaa lahjakortin myyjän verkkokaupassa. Tämä ei päde silloin, jos myyjä on tietoinen, tai on törkeän huolimattomuuden seurauksena tietämätön lahjakortin haltijan oikeudettomuudesta käyttää lahjakortti, hänen oikeustoimikelvottomuudestaan tai hänen valtuutuksen puutteestaan.

11) Palautusoikeus
11.1 Voit palauttaa tilaamasi tuotteet 90 päivän sisällä tilauksestasi. Laskun loppusumman ollessa vähintään 40,00 €, voivat asiakkaamme Itävallassa ja Saksassa pyytää sähköpostitse ilmaisen palautusetiketin. Jos laskun loppusumma on alle 40,00 €, voit pyytää maksullisen palautusetiketin, josta veloitamme 3,50 € palautuskulut – tämä koskee ainoastaan asiakkaita Itävallassa ja Saksassa.

11.2 Palautamme tilaussumman (ilman toimituskuluja) etukoodilla, jonka voi käyttää uuden tilauksen maksamiseen. Asiakkaan sitä toivoessa voimme palauttaa tilaussumman myös hänen käyttämällään maksutavalla tai hänen antamalleen pankkitilille.

12) Sovellettava laki
Kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Saksan liittotasavallan tai Itävallan tasavallan lakeja, lukuun ottamatta tavaroiden kansainvälistä kauppaa koskevia lakeja. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain silloin, kun kuluttajan asuinvaltion pakottavien säännöksien tarjoamaa suojaa ei kumota.

13) Oikeuspaikka
Mikäli asiakas toimii kauppiaana, julkisoikeudellisena oikeushenkilönä tai julkisoikeudellisena sijoitusyhtiönä, jonka kotipaikka on Saksan liittotasavallassa tai Itävallan tasavallassa, on kaikkien tästä sopimuksesta johtuvien riitojen oikeuspaikka myyjän kotipaikka. Jos asiakkaan kotipaikka on Saksan liittotasavallan tai Itävallan tasavallan alueiden ulkopuolella, on myyjän kotipaikka kaikkien tästä sopimuksesta johtuvien riitojen oikeuspaikka, mikäli sopimus tai sopimuksesta johtuvat vaatimukset liittyvät asiakkaan ammatilliseen tai kaupalliseen toimintaan. Myyjällä on kuitenkin yllä mainituissa tapauksissa oikeus kääntyä asiakkaan kotipaikan oikeuden puoleen.

14) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu
14.1 Euroopan komissio tarjoaa internetissä alustan verkkovälitteiseen riidanratkaisuun, ja se löytyy seuraavasta linkistä: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FI
Tämä alusta toimii yhteyspisteenä tuomioistuimen ulkopuolisten riitojen ratkaisemiseksi verkkomyynti- tai palvelusopimuksista, joissa kuluttaja on osallisena.

14.2 Myyjä ei ole velvollinen eikä halukas osallistumaan riidanratkaisuun välimiesmenettelyssä.